I. práva hráče

 1. Hráč má právo se odvolat proti trestu a to formou ticketu na našem discordu a to nejpozději do 7 dní od udělení trestu, v opačném případě je trest automaticky považován za oprávněný a nelze ho dále projednávat.
 2. Hráč má právo na plné využití naších služeb v souladu s pravidly.
 3. Hráč má právo na plné využití naši podpory.
 4. Hráč má právo využívat pomoci Admin Teamu.

II. Povinnosti hráče

 1. Hráč má povinnost seznámit se s veškerými pravidly, na jejich neznalost nebude brána zřetel.
 2. Hráč hraním na serveru souhlasí s veškerými pravidly, GDPR a obchodními podmínkami.
 3. V případě jakéhokoliv porušení pravidel bude hráč potrestán a to: varováním, umlčením, vykopnutím, banem, až permanentním odebráním přístupu k naším službám.
 4. V případě udělení trestu hráč nemá právo na navrácení věci, či jakoukoliv kompenzaci.
 5. Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel.
 6. Za veškeré činy nezletilého hráče automaticky zodpovídá zákonný zástupce.
 7. Hráči je zakázáno podávat klamavé informace jak členům Admin Teamu, tak ostatním hráčům.
 8. Hráči je zakázáno propagovat jakýkoliv jiný server, nebo šířit jakoukoliv formu reklamy. (Za reklamu se považuje: název nebo IP jiného serveru, youtube kanál, jakékoliv odkazy na konkurenční nebo propagační obsah. Výjimky jsou: IP adresa nebo web pepegacraft.cz, discord pepegacraft a teamspeak discordu)
 9. Hráč nesmí používat modifikace hry, které by ho zvýhodnily nad ostatními hráči, o tom, jestli se jedná o zvýhodnění nebo ne rozhoduje Admin Team. (př. flyhack, x-ray, AutoClicker, apod. (Základní výjimky módů: optifine, upravené GUI, zobrazovaní životů hráčů, apod))
 10. Hráč nesmí používat minimapu k vyhledávání jeskyní, opuštěných dolů, monster spawnerů apod.
 11. Hráč nesmí poškozovat ostatní hráče. (Griefing v rezidencích, krádeže věcí apod.), pokud hráč dá jinému hráči povolení do rezidence, nepovažuje se to za griefing a poškozený nemá nárok na jakékoliv vracení věcí.
 12. Hráč nesmí nabádat ostatní hráče na přidání do rezidence za účelem okradení.
 13. Hráč se nesmí portovat na hráče za účelem zabití a okradení.
 14. Hráč se nesmí vydávat za člena Admin Teamu, nebo se jakkoliv pokoušet napojit za jeho nick.
 15. Hráč nesmí zneužívat jakýchkoliv bugů hry, nebo serveru.
 16. Hráč je povinen oznámit jakýkoliv bug, nebo chybu hry členovi Admin Teamu, nebo formou podpory.
 17. Hráč nesmí prodávat jakékoliv věci ze serveru za realnou měnu. (účty, itemy, měnu)
 18. Je zakázáno vynucovat si od ostatních hráčů peníze.
 19. Hráč nesmí úmyslně zatěžovat server.
 20. Hráč nesmí prodávat klamavé itemy v aukci nebo v /trade. (neúplné shulkery, přejmenované itemy apod.)
 21. Hráč je povinen si chránit majetek rezidencí.
 22. Hráč nesmí vytvářet rezidence u významných monumentů (hlavní ostrov v endu, nether poblíž spawnu atp.) o nevhodném umístěním rezidence rozhoduje Admin Team.
 23. Hráč nesmí stavět, nebo nějak upravovat krajinu poblíž rezidence jiného hráče.
 24. Hráč nesmí náhodně stavět po krajině stavby typu sloupy 1×1, díry 1×1 nebo jakékoliv jiné stavby narušující krajinu světa.
 25. Hráč nesmí stavět jakékoliv pasti na hráče a následně je do nich lákat.
 26. Hráč nesmí stavět rasistické, sexuální, nacistické, homofóbní a jiné extrémistické stavby.
 27. Hráč nesmí vlastnit jakékoliv “nelegální” itemy, které není možné získat ze hry, v opačném případě je ihned odevzdejte členovi Admin Teamu.
 28. Hráč nesmí stavět příliš velké redstone obvody, zatěžující server.
 29. Hráč nesmí žádat o změnu počasí, času, gamemode, op apod.
 30. Veškeré aktivity provedené na tomto serveru jsou automaticky majetkem serveru.
 31. Hráč nesmí lákat hráče z jejich rezidence za účelem jejich zabití.
 32. Hráč nesmí jakkoliv manipulovat s administrátorskými rezicencemi.

III. Účty

 1. Hráč nesmí žádat o přihlašovací údaje jiného hráče.
 2. Hráč nesmí sdílet účet s jiným hráčem.
 3. V případě poskytnutí přihlašovacích údajů k účtu hráč nemá nárok na navrácení věcí nebo účtu.
 4. Server nenese zodpovědnost za prolomení vašeho hesla.
 5. Doporučené heslo: minimálně jedno velké písmeno, jedno číslo, jeden speciální znak a 8 znaků. (př. silného hesla: PePeGaCraft856*)
 6. V případě ztráty hesla server nenese odpovědnost.
 7. Nejsme povinni vám hesla jakkoliv měnit v případě jeho ztráty, pokud nepředložíte požadované důkazy, že se jedná o váš účet.
 8. V případě krádeže účtu bude IP poškozovatele zařazena na blacklist uživatelů.
 9. Hráč si nesmí volit nevhodný nebo jakkoliv urážlivý nick.
 10. Hráč si nesmí volit nick, který je totožný, nebo jakkoliv připomínající známé osobnosti (youtubeři, streameři apod.)
 11. Je zakázáno obcházet trest zakládáním jiných účtů.
 12. Hráči je zakázáno jakkoliv žebrat o jakékoliv zvýhodnění, itemy, balíčky nebo předměty.
 13. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat server.
 14. Rezidence účtu neaktivního více jak 61 dní se může bez náhrady věcí smazat.

IV. Chat

 1. Hráč se musí chovat v rámci slušného chování.
 2. Hráč nesmí vyvolávat v chatu zbytečné konflikty.
 3. Hráč se nesmí navážet do ostatních hráčů, nebo je nějak jinak zesměšňovat.
 4. Hráč nesmí používat nadměrně jeden znak v chatu jdoucí po sobě.
 5. Je zakázáno psát jakýkoliv nenávistný obsah.
 6. Je přísně zakázáno projevovat xenofobii, homofobii, nacismus nebo rasismus.
 7. Hráč nesmí používat jakékoliv sexuální narážky, nebo jakýkoliv sexuální podtext.
 8. Hráč je povinen brát ohled na neplnoleté publikum server a taky se tak chovat v chatu.
 9. Hráč se nesmí povyšovat nad ostatní hráče.

V. DISCORD

 1. Komunikujeme spolu slušně. Nenadáváme si!
 2. Zákaz propagace reklamy (jakékoliv nesouvisející s pepegacraft.cz) !
 3. Neobtěžujte ostatní spamováním, vulgarismy, apod.!
 4. Zákaz používání nevhodných nicků (nadávky, reklamy, atd.)!
 5. Zákaz používat hanlivý, urážlivý popis/description.!
 6. Nevhodný Avatar je Zakázán!
 7. Zákaz využívání nicku admina!
 8. Je zakázané používat Clownfish, nebo programy na změnu hlasu.
 9. Veškeré projevy rasizmu nebo jiné nesnášenlivosti bude trestáno !
 10. Zákaz nahrávaní v Místnosti bez povolení!
 11. Jakékoliv jiné nevhodné chování bude trestáno.
 12. Vyhrazujeme si plné právo na jakoukoliv změnu pravidel.
 13. Je zakázané pouštět písničky ve veřejných roomkach.
 14. S příchodem na server automaticky souhlasíte s pravidly ! Nerespektování pravidel může mít za následek až trvalé zabanování!
 15. NSFW kontent se zde trestá banem!
 16. Warn -> Temp Mute -> Temp Ban -> Perma Ban

VI. VIP

 1. Hráč nemá právo v případě udělení trestu žádat jakékoliv vracení finanční sumy, kterou na server přispěl.
 2. Jakékoliv zakoupené VIP nebo balíčků se považuje za příspěvek na chod serveru, a proto jsou nenárokovatelné.
 3. Hráč nemá právo na jakékoliv vrácení peněz ze zakoupeného VIP nebo balíčku.
 4. VIP obdržíte nejpozději do 24h od přijetí platby.
 5. Zakoupené VIP je pouze na omezenou dobu.
 6. Server nenese odpovědnost za špatně odeslanou platbu, proto si několikrát zkontrolujte formát platby.
 7. Pokud VIP neobdržíte do 24 hodin prosím obraťte se na naši podporu na discordu a můžete požádat o reklamaci VIP nejpozději do 14 dní od odeslání platby. (připravte si patřičné důkazy)
 8. VIP nelze přenášet mezi účty. Výjimka je pouze pokud hráč má warez a zakoupí si originální minecraft.
 9. VIP vám nedává jakoukoliv výhodu před trestáním, neslouží jako ochrana před pravidly.
 10. Vyhrazujeme si plné právo na změnu VIP výhod.
 11. Na účtu neaktivním déle jako 60 dní neneseme zodpovědnost za to, že VIP na účtu zůstane.
 12. V případě hrubého porušení pravidel si vyhrazujeme právo na odebrání zakoupené výhody.
 13. V případě rozhodnutí odebrání výhody nemáte nárok na znovuzakoupení výhody.

VII. Administrátoři

 1. Admin team dohlíží na samotnou hru a dodržování pravidel.
 2. Majitel serveru má poslední slovo ve vyslovení verdiktu a nelze se proti němu odvolat.
 3. O unbanu rozhoduje primárně člen Admin Teamu, který trest udělil, sekundárně výše postavený člen.

VIII. Dodatek

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv pravidla změnit.
 2. Výklad pravidel je v kompetenci členů Admin Teamu.
 3. Server nenese jakoukoliv zodpovědnost za dohodnuté finanční transakce mezi hráči.
 4. Jakýkoliv zločin bude trestaný permanentním IP banem a v případě nutnosti budou důkazy poskytnuty příslušným orgánům veřejné moci.
 5. Vyhrazujeme si plné právo na úmyslné resetování endu nebo netheru, tudiž neručíme za ztrátu staveb či věcí.